Zichtbaar Veranderen


Samen bereik je meer

Samen maken we verandering zichtbaar!

De naam zegt het al: wij zijn een club van gedreven en like-minded veranderaars met ruime ervaring in (verander)communicatie, participatie, organisatieontwikkeling, innovatie, training en projectmanagement in zowel het publieke als commerciële domein.

We brengen gezamenlijk 40+ jaren ervaring mee in het werken aan diverse maatschappelijke opgaven en werken daarnaast met verschillende (creatieve) werkvormen als praatplaten, Lego® Serious Play®, werkdesign, diverse serious games en kampvuurgesprekken. Van complexe vraagstukken worden wij enthousiast.

Maatschappelijk gedreven, praktisch en bakken met energie om de belangrijke transities van deze tijd mee vorm te geven. Samen maken we verandering zichtbaar!

Samenwerken aan een passende visie

Belanghebbenden zoals medewerkers, inwoners en ondernemers betrekt u graag bij het opstellen van een visie. Dit kan een visie zijn voor duurzaamheid of wonen, maar ook voor uw dienstverlening, fysieke leefomgeving, teamontwikkeling of uw totale organisatie. Hoe zorg je dat je een abstract onderwerp als een visie kunt bespreken met belanghebbenden? Hoe creëer je een gedragen visie, waarin ook de opbrengsten van een participatietraject goed geborgd worden? Hoe ga je om met tegengestelde belangen?

Omgevingsvisie


Met de invoering van de Omgevingswet maak je als gemeente ook een Omgevingsvisie. De wet verplicht gemeenten om participatie toe te passen voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Dit is niet altijd makkelijk. Participatie voor een abstract onderwerp als de Omgevingsvisie. Wij helpen je daarom graag verder!

Wij helpen gemeenten in het proces naar een gedragen Omgevingsvisie. Samen met u werken wij aan een toekomstbeeld, participatie, stakeholderanalyse, communicatie en nemen wij desgewenst het interne cultuurtraject voor onze rekening.

Leren werken volgens de omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet heeft een grote impact op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Vanwege hoge werkdruk en omdat er soms nog onduidelijkheid heerst over wat er inhoudelijk nou precies veranderd, benaderen veel gemeenten de nieuwe wet vooral instrumenteel. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook zonde. De Omgevingswet zorgt namelijk niet alleen voor een nieuw juridisch stelsel maar beoogt ook een cultuuromslag. Van ‘Nee tenzij...’ naar ‘Ja en...’ en lokaal maatwerk.

Wie zijn wij

Evie
Schürmann
By Evie


Verander- en
innovatieadviseur 
Beelddenker en versneller

Judith
Vinkevleugel
Vinkenvleugel Communicatie

Communicatie- en participatie adviseur
Doendenker
en verbinder

Donald Meulensteen
Groeten van Donald


Organisatie- en
veranderadviseur
Nieuwsgierig en duizendpoot

Linda van der Steen
Cultivate Advies

Communicatie- en veranderadviseur Enthousiast en resultaatgericht

Samen
sparren

... en ontdekken of we een klik ervaren?

Eén van onze teamleden neemt contact met je op voor een afspraak

Zichtbaar Veranderen - Samen bereik je meer